Moderna kontorsbaracker till ditt företag

När man tänker på kontorsbaracker eller baracker överlag förknippar man oftast dem med små trånga utrymmen som antingen är väldigt kalla under vintern eller väldigt varma på sommaren.

Idag är det snarare tvärtom. De är oftast rymliga, luftiga och med en ventilation och temperatur som ni själv kan reglera precis som det passar er. Kontorsbaracker är utrustade med de funktioner som ditt företag behöver. De önskemål man har eller krav som finns löser oftast leverantörerna så att ni ska kunna ha en så bra arbetsmiljö som möjligt i er kontorsbarack. Istället för att använda namnet kontorsbaracker så säger man idag ofta kontorsmoduler istället då man oftast förknippar det med något sämre. Men faktum är att moduler och baracker är samma sak. Skolor använder sig ofta av baracker då det är enkelt att sätta dit eller ta bort beroende på elevantalet.

Varför en kontorsbarack? Det kan vara så att ert företag har expanderat och ni inte får plats i de gamla lokalerna. Eller kan det vara så att ni inte hittar någon lokal som passar era behov. Då är kontorsbaracker ett bra alternativ. Där har man möjlighet att själv bestämma hyrestid men även lägga till eller ta bort kontorsbaracker om så skulle behövas.

Hos vissa leverantörer har man möjlighet att välja värmekällor till sin/sina kontorsbaracker, det kan vara pelletspanna, bergvärme, luft-/vattenvärmepump eller fjärrvärme. Vissa kontorsbarackerna är väldigt energisnåla och bra om man har en mindre budget att röra sig med.

Vi spenderar mycket tid på jobbet och då är det viktigt att vi har rätt komfort och utrustning. Det finns många olika planlösningar och funktioner man kan välja mellan när det gäller kontorsbarack. Oftast kan leverantörerna hjälpa till att hitta rätt lösning för er. Så letar ni efter en lokal där det finns möjlighet att växa i kan kontorsbaracker vara ett bra alternativ eller om det är så att ni behöver ett mindre kontor. Det finns många möjligheter när det gäller kontorsbaracker.

school-design-1727586_1280