Allt du behöver veta om fallskyddsutbildning

En av de mest förödande saker som kan hända dig är att falla från en hög höjd. Fall är knappast sällsynt med tanke på cirka 70 000 blir inlagda på sjukhus efter en fallolycka, varav 11 000 inträffade på en arbetsplats. Faktum är att det på många arbetsplatser inom industri och konstruktion inte sällan finns en risk att falla från höjder. För att undvika fallolyckor kan du dra nytta av en fallskyddsutbildning och på så vis arbeta mycket säkrare på höjder. Eftersom fallolyckor kan leda till så höga kostnader och svåra skador är det klokt att betrakta en fallskyddsutbildning som en klok investering.

Gynnar säkerheten på din arbetsplats

En fallskyddsutbildning gynnar din arbetsplats med tanke på att fall är den vanligaste typen av arbetsplatsolyckor. Dessutom kan en fallolycka inträffa när som helst och vara särskilt förödande om det inträffar på höjder, så det är av högsta vikt att du är medveten om korrekta arbetsmetoder.

En fallskyddsutbildning har särskilt stor nytta för dem som arbetar i följande miljöer:

 • Där det finns hål i golvet.
 • Hala och instabila utrymmen.
 • Osäkra stegar och ställningar.
 • Oskyddade avsatser och kanter.
 • Öppningar som du kan falla igenom och ramla på marken.

Om du arbetar i ovanstående miljöer finns det starka skäl till att påbörja en fallskyddsutbildning, dels för att skydda dig själv och dels för att göra arbetsplatsen säkrare.

Lär dig hur du ska hantera säkerheten

Med en fallskyddsutbildning kommer du att lära du dig hantera en mängd olika risker och situationer. Till exempel får du lära dig om hur potentiella risker ska bedömas och vilka åtgärder som krävs för att minimera dessa risker. Vidare får du inte bara lära dig hur du ska undvika fallolyckor, utan även hur du ska agera i olika situationer där en fallolycka har inträffat.

Fallskyddsutbildning en nödvändighet

Arbete på hög höjd innebär stora risker. Kanske är det därför som fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Men riskerna går att minimera, och detta till en låg kostnad. En fallskyddsutbildning är då en utmärkt investering.

Vad är en fallskyddsutbildning och för vem?

Innehållet i en kurs varierar och är ofta anpassningsbart för det enskilda företagets behov. Det finns alltifrån grundkurser till påbyggnadskurser för olika tillfällen. Teoretiska moment som på olika sätt ingår är:

 • Fallskyddssystem
 • Användning av förankringspunkter
 • Fallfaktorer och riskanalys
 • Vad säger arbetsmiljölagen?
 • Hur hanterar man en skadad person?

Förutom teoretiska kunskaper får man möjlighet att öva praktiskt på olika moment. Detta kan vara alltifrån att använda en sele och stödlina på rätt sätt till hur glidlås på vajer och skena fungerar och när man behöver använda en falldämparlina.

Arbetsmiljölagen anger att ”betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras”. Likaså ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare har den utbildning som krävs och den utrustning som behövs för att fullgöra arbetet på ett säkert sätt. Detta innebär att de som arbetar på till exempel tak ska skyddas från skada genom fall. Men det innebär även att tredje man ska skyddas från ras vid exempelvis snöskottning på tak. Hur man som arbetstagare löser denna uppgift får man lära sig vid en fallskyddsutbildning. Yrkesgrupper som har nytta av en utbildning i fallskydd är platschefer, snöskottare, plåtslagare, sotare med flera. Alla arbeten som sker på en höjd av 2 meter över marken eller mer omfattas av lagens krav på fallskydd.

Undvik dyra avgifter

Enligt rådande regler har Arbetsmiljöverket möjlighet att utfärda en sanktionsavgift ifall de tvingas stoppa ett arbete som pågår utan korrekt fallskydd. Minsta belopp att betala är 40.000 kr och det högsta är 400.000 kr. Storleken på avgiften beror på hur många sysselsatta det finns på företaget. Det är med andra ord en onödig avgift som kan sätta djupa spår i företagets plånbok.

Vinterdäck – allmän information

Att välja rätt däck utifrån årstid, underlag och bil är av allra största vikt för din egen, dina passagerares och dina medtrafikanters säkerhet. För att leva upp till detta finns det krav på att alla fordon, både tunga och lätta, ska vara utrustade med vinterdäck under perioden 1 december till 31 mars. Detta är den perioden som det generellt råder vinterväglag i landet även om det kan skilja sig markant beroende på hur långt norrut eller söderut som man befinner sig. Det är när det finns frost, snö, snömodd eller is på körbanan som det råder vinterväglag. Eftersom vinterväglag kan råda utanför den kravställda tidsperioden för vinterdäck är man skyldig att växla däck både före och efter dessa datum vid behov.

car-4048220_640

Det finns olika typer av vinterdäck på marknaden och vilka du ska välja styrs utifrån dina körbehov, hur underlaget ser ut där du oftast kör. En del däck lämpar sig till exempel bättre på is och frost medan andra modeller fungerar bättre på snö och i snömodd. Fundera på hur vinterväglaget brukar se ut där du oftast kör.

En typ av vinterdäck är dubbdäck. Denna typ av däck får enbart användas på svenska vägarna mellan 1 oktober – 15 april. Råder det vinterväglag utanför denna tidsperiod behöver man förse bilen med en annan typ av vinterdäck. Dubbdäck är effektivt på snöfritt underlag, där det är vanligare att det är blankis eller frost. En del kommuner har infört förbud mot dubbdäck på vissa gator inom tätorten, något som kan begränsa ens körning.

Nordiska vinterdäck är en egen kategori på marknaden. Detta är däck som är särskilt anpassade för det nordiska klimatet vad gäller temperatur, luftfuktighet och underlag. Denna typ av däck fungerar utomordentligt på snöigt underlag där det trots djup snö kan få ett bra grepp.

Andra varianter är dubbfria vinterdäck, friktionsdäck och så kallade året-runt-däck

Minska risken för sjukskrivning med lyfthjälpmedel

Lyfthjälpmedel avlastar personer som arbetar inom yrken med hög fysisk belastning. Tunga lyft är vanligt förekommande och sker de frekvent kan ett lyfthjälpmedel underlätta och på så sätt minska risken för skador. Med en och samma kropp hela livet är det viktigt att vara rädd om den och underlätta när möjligheten finns. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är bra men arbetstagaren har ett ansvar att påtala eventuella brister. 

Varför du ska använda lyfthjälpmedel

I arbetsmiljölagen finns krav som varje arbetsplats måste uppfylla för att minska risken för belastningsskador. Varje arbetsgivare har därför ett ansvar att göra en riskbedömning ifall de anställda utsätter sig för fara i arbetet och i så fall vidta åtgärder. Det finns många olika lyfthjälpmedel att välja mellan beroende vilken bransch man är i. Med ett hjälpmedel som är anpassat till er bransch ökar detta effektiviteten vilket gör att det i slutändan blir mer kostnadseffektivt. 

Vad du kan använda lyfthjälpmedel till

Det finns lyfthjälpmedel till det mesta och är därför ingen ursäkt till att inte finnas tillgänglig. Manuella lyft över 25 kg rekommenderas inte och bör därför göras med någon form av hjälpmedel. Tyngd är inte den enda anledningen till att använda sig av hjälpmedel. Föremål som kan vara otympliga, svåra att greppa och tidspressen för genomförandet är också en bedömningsgrund om det krävs hjälpmedel. Det finns lyfthjälpmedel till allt från hinkar och livsmedel till dörrar, lådor och motorer. Marknaden är bred och det finns många hjälpmedel anpassat till många olika branscher. Det är dock viktigt att man använder sina hjälpmedel på rätt sätt då de kan skapa andra typer av skador om de används fel. 

När lyfthjälpmedel kan behövas

 • Att använda sig av hjälpmedel kan vara bra vid :
 • Lyft under knähöjd.
 • Lyft över axelhöjd. 
 • Vid föremål över 25 kg. 
 • Otympliga föremål.
 • Tidspress.

Meritpoäng och meritvärde

Meritpoäng eller meritvärde som är en variant av meritpoäng som jag kommer in på senare handlar primärt om ansökan till svenska utbildningar vid högskola. Det finns förvisso vissa skolor eller utbildningar som inte godtar meritpoäng som giltigt för antagningar.

Maxpoäng är 20.0 och lägsta är såklart 0 men se såklart till att nå så högt du bara kan för att stärka dina möjligheter att komma in på den utbildning du är intresserad av. Det är viktigt att man redan från början i gymnasiet levererar då varje kurs sedan läggs ihop till att nå just din poäng. Det är med andra ord dumt att satsa år tre och inte från start.

Vad är då ett meritvärde? Jo det är det så kallade Jämförelsetalet + Meritpoäng. Detta ger vårt meritvärde.

Lycka till med ditt studerande på gymnasiet och se till att skapa dig bästa möjliga förutsättningar och poäng för att komma in på den utbildning du är ute efter.

Vad är en E-cigarett?

E-cigaretten är en batteridriven, elektronisk cigarett som onekligen blivit väldigt populär i Sverige. E-cigaretten är antingen fylld med vätska redan vid inköp, eller påfyllningsbar så man själv kan köpa vätska att fylla på med efter hand. E-cigaretten används bland annat av personer som vill sluta röka, minska konsumtionen av vanliga cigaretter eller i miljöer där vanlig cigarett inte accepteras. E-juice är den vätska som E-cigaretten fylls med. Denna finns i många olika smaksättningar samt med eller utan innehåll av nikotin.

vad är en vape?

Är E-cigaretter ett bättre alternativ till vanliga cigaretter?

Det råder väldigt delade meningar om detta och det är därför en väldigt svår fråga att svara på. Vissa menar att E-cigaretten är bättre ur vissa hälsoaspekter och andra menar att den inte är ett bättre alternativ. Vissa anser att det är ett bra sätt att sluta röka på, medan andra menar att det även kan fungera som en inkörsport till rökning av vanliga cigaretter.

E-cigaretten för att sluta röka

Det finns flera anledningar till att E-cigaretten blivit populär bland personer som försöker sluta röka. Om du själv har provat så känner du säkert igen att det inte enbart är nikotinminskningen som är svår, även vanan av att hålla en cigarett är svår att bryta. Många upplever att det blir lättare bara genom att efterlikna rökningen genom att hålla i en E-cigarett, inhalera och även se ”röken” från den. Därutöver kan man välja att använda nikotin, att minska på nikotinhalten och därmed trappa ner för att slutligen övergå till helt nikotinfria E-juicer i sin E-cigarett.

Får alla röka E-cigaretter?

I Sverige gäller samma åldersgräns för E-cigaretter som för vanliga cigaretter och de får därmed endast säljas och nyttjas av personer över 18 år, oavsett om E-juicen innehåller nikotin eller ej. Detta då E-cigaretten funnits under en så kort tid att man helt enkelt inte kan veta vilken hälsopåverkan den kan ha, såväl positiv som negativ.

Då det råder delade meningar om E-cigarettens för- och nackdelar, kan det vara bra att samla in mer information och bilda dig din egen uppfattning.

Moderna kontorsbaracker till ditt företag

När man tänker på kontorsbaracker eller baracker överlag förknippar man oftast dem med små trånga utrymmen som antingen är väldigt kalla under vintern eller väldigt varma på sommaren.

Idag är det snarare tvärtom. De är oftast rymliga, luftiga och med en ventilation och temperatur som ni själv kan reglera precis som det passar er. Kontorsbaracker är utrustade med de funktioner som ditt företag behöver. De önskemål man har eller krav som finns löser oftast leverantörerna så att ni ska kunna ha en så bra arbetsmiljö som möjligt i er kontorsbarack. Istället för att använda namnet kontorsbaracker så säger man idag ofta kontorsmoduler istället då man oftast förknippar det med något sämre. Men faktum är att moduler och baracker är samma sak. Skolor använder sig ofta av baracker då det är enkelt att sätta dit eller ta bort beroende på elevantalet.

Varför en kontorsbarack? Det kan vara så att ert företag har expanderat och ni inte får plats i de gamla lokalerna. Eller kan det vara så att ni inte hittar någon lokal som passar era behov. Då är kontorsbaracker ett bra alternativ. Där har man möjlighet att själv bestämma hyrestid men även lägga till eller ta bort kontorsbaracker om så skulle behövas.

Hos vissa leverantörer har man möjlighet att välja värmekällor till sin/sina kontorsbaracker, det kan vara pelletspanna, bergvärme, luft-/vattenvärmepump eller fjärrvärme. Vissa kontorsbarackerna är väldigt energisnåla och bra om man har en mindre budget att röra sig med.

Vi spenderar mycket tid på jobbet och då är det viktigt att vi har rätt komfort och utrustning. Det finns många olika planlösningar och funktioner man kan välja mellan när det gäller kontorsbarack. Oftast kan leverantörerna hjälpa till att hitta rätt lösning för er. Så letar ni efter en lokal där det finns möjlighet att växa i kan kontorsbaracker vara ett bra alternativ eller om det är så att ni behöver ett mindre kontor. Det finns många möjligheter när det gäller kontorsbaracker.

school-design-1727586_1280

Kammarugnar

Kammarugnar finns i många skepnader. Bland annat kan vi tänka oss ungar som står helt ensamma eller i linje. Vad gäller material eller snarare industrier så talar vi om användning inom keramik, guld och andra metaller. En faktor som inte ska förbises är säkerheten. Historiskt finns det exempel på ungar där säkerhet inte spelade någon roll. Dagens maskiner är snarare det motsatta. Säkerheten går främst vilket är tur med tanke på de risker som trots allt finns i dessa fall där temperaturen med lätthet ligger kring stadiga 1300 grader celsius. De kontrollsystem som finns idag övervakar varje aspekt av ugnen och larmar om någon av sensorerna känner av en abnormalitet i förhållande till inställda data. I regel slår värmen ifrån och ugnen kyls ner när detta inträffar. Men det bör tilläggas att i vissa fall kan detta justeras via en kontrollpanel.

 • Några användningsområden för en kammarugn kan vara följande:
 • Chocktestning
 • Termisk åldring
 • Förbränning av organiska prover till aska
 • Högtemperaturtestning av diverse material eller produkter

kokerei-zollverein-2136669_640

Användningsområdena för kammarugnar är många och urvalet är idag stort. Företag som ska investera i en ugn bör noga se över vilka behov man har och sedan noga gå igenom ugn för ugn, skillnaderna är nämligen stora. Det sista man vill är att sitta med en ugn som inte håller måttet. Så rådfråga alltid experter innan beslutet tas så blir det inga problem

 

Epoxylim – en universalprodukt

Epoxylim är en genialiskt konstruerad limsammansättning som används av de som gillar genialiska uppfinningar. Limmet fungerar genom själva reaktionen på dess komponenter, det vill säga exakt detsamma som åstadkommer hållbarheten hos själva limmet. Vad som är unikt är epoxyharts.

Den unika komponenten är epoxyharts – dvs den som gör det andra lim inte klarar av. Epoxylim är konstruerat av baser som reagerar mot varandra samt härdare som förenar motsatserna, vilket skapar den effekt man strävar efter i ett superlim. Limmets sammansättning skapar en motståndskraft och hållbarhet. Epoxylim är värmebeständigt, fuktbeständigt och friktionsbeständigt för att nämna några av egenskaperna.

Användningsområdet för epoxylim är de som kräver exceptionella egenskaper och kvalitetskrav. Det är avsett specifikt för limning av metall- och kompositstrukturer. Lämpligt för bilkarosser och flygapplikationer. Även lämpligt för konstruktioner med extremt höga krav på komponenter och material. Epoxylim har härdats och kontrollerats genom avancerade processer och prövats genom differentierad härdningsprocess. Limmet är transparent och smälter in oavsett användningsområde.

Epoxylimmet kan även pigmenteras efter önskad kulört. Limmet kan användas för mindre avancerat bruk som; kakel, tegel, prefabricerade betongelement, dekorativa detaljer, inklädningar och förstärkningar. Användningsområdet för epoxylim är obegränsat men rekommenderas för kravfyllda och avancerade projekt men begränsas inte av höga krav. Det kan användas vid mindre avancerat bruk och användningsområden som kan anses som normalbruk. Epoxylim är en universalprodukt. Det limma lister, stålkonstruktioner, trä och betong, termoplaster och skum. Utmärkt vid enklare användningsområden så som reparationer och underhåll.

Epoxylim görs i två olika tappningar; 2-komponents respektive 1-komponentsvariant där värme och uv-ljus tillförs för avancerad härdningsprocess. Värmepåverkan har betydelse för tjockleken på slutresultatet.

Epoxylim kan orsaka allergiska reaktioner och hudåkommor och ska hanteras med försiktighet. Säkerhetsföreskrifter och instruktioner finns på medföljande säkerhetsföreskrift. Användare av epoxylim ska ha läst information och instruktioner noggrant innan arbetet med epoxylim som komponent påbörjats. I de fall instruktioner har följts och användningsområdet är de som avsetts garanteras lyckade resultat.

Insynsskydd, ideer och förslag

Insynsskydd för fönster fyller flera funktioner. Det hindrar folk utifrån att se in i ditt hem och ditt privatliv men samtidigt kan du fortfarande se ut. Insynsskydd fungerar även som skydd mot solen. Dessutom kan snygga insynsskydd i fönstren vara en snygg inredningsdetalj. Insynsskydd finns i olika utföranden varav fönsterfilm i olika designer är en variant. Fönsterfilm kan man köpa som metervara och klippa till rätt längder för att placera i fönstren. När insynsskydden går i samma mönster och håller en enhetlig stil så ger det en genomtänkt finish till hemmet. Insynsskydd kan användas i hemmet och fungerar alldeles utmärkt i kontorsmiljöer och företagslokaler.

När man använder fönsterfilm som insynsskydd märker man vad lätt det är att placera insynsskyddet. Fönsterfilm limmas inte fast på fönstren så de är lätta att sätta fast och ta bort igen. Man kan ha insynsskydd i olika design och utföranden och variera fönsterdekor ibland.

Det finns även andra varianter av insynsskydd. Som med allt annat handlar även valet av insynsskydd om smak och tycke. Många väljer att låta gardinerna skydda mot insyn men risken finns att det då blir mörkt i bostaden.

Ett annat sätt att skydda mot insyn som kan vara dekorativt är att placera brickor i snyggt utförande i fönstren. Att ha rikligt med krukväxter och blommor i fönstret är ett vackert sätt att skydda mot insyn. Ja, det är bara fantasin som sätter gränsen för hur man ska göra för att bevara privatlivets helgd från oönskade blickar. Huvudsaken är att man trivs.