Kammarugnar

Kammarugnar finns i många skepnader. Bland annat kan vi tänka oss ungar som står helt ensamma eller i linje. Vad gäller material eller snarare industrier så talar vi om användning inom keramik, guld och andra metaller. En faktor som inte ska förbises är säkerheten. Historiskt finns det exempel på ungar där säkerhet inte spelade någon roll. Dagens maskiner är snarare det motsatta. Säkerheten går främst vilket är tur med tanke på de risker som trots allt finns i dessa fall där temperaturen med lätthet ligger kring stadiga 1300 grader celsius. De kontrollsystem som finns idag övervakar varje aspekt av ugnen och larmar om någon av sensorerna känner av en abnormalitet i förhållande till inställda data. I regel slår värmen ifrån och ugnen kyls ner när detta inträffar. Men det bör tilläggas att i vissa fall kan detta justeras via en kontrollpanel.

  • Några användningsområden för en kammarugn kan vara följande:
  • Chocktestning
  • Termisk åldring
  • Förbränning av organiska prover till aska
  • Högtemperaturtestning av diverse material eller produkter

kokerei-zollverein-2136669_640

Användningsområdena för kammarugnar är många och urvalet är idag stort. Företag som ska investera i en ugn bör noga se över vilka behov man har och sedan noga gå igenom ugn för ugn, skillnaderna är nämligen stora. Det sista man vill är att sitta med en ugn som inte håller måttet. Så rådfråga alltid experter innan beslutet tas så blir det inga problem