Räkna ut meritpoäng

Uträkning av meritpoäng från högstadiet

Snart är det dags att börja tänka på valet till gymnasiet och dina betyg avgör dina chanser att bli antagen till de olika programmen. Vid ansökan används begreppen meritpoäng eller meritvärde istället för betyg. För att kunna bedöma dina förutsättningar är det viktigt att veta vad det betyder och hur de används. Så här nedan finner du information på vad du ska tänka på och hur du räknar ut dina meritpoäng från gymnasiet. 

Vad meritpoäng/meritvärde är

Meritvärde från grundskolan används när du ska konkurrera med andra elever för att bli antagen till ett gymnasieprogram. Meritvärde är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg. Du får inte ha F i matematik, engelska, svenska eller andra ämnen som är krav för utbildningen.

Hur meritpoäng/meritvärde räknas ut

Välj de 16 ämnen du har allra bäst betyg i. Har du fler än 16 ämnen måste du ha med betyget i matematik, svenska och engelska samt eventuella ämnen som krävs för utbildningen. Har du läst moderna språk kan du använda dina 17 bästa betyg. Varje betyg är värd olika mycket poäng.

Exempel: Kim vill räkna ut meritvärde för sina 16 betyg. Kim har 1 A, 2 B, 4 C, 5 D, 3 E och 1 F. Först översätter vi betygen till poäng. A=20. B=17,5. C=15. D=12,5. E=10. F=0. Summan av betygen är (1*20)+(2*17,5)+(4*15)+(5*12,5)+(3*10)+(1*0) = 207,5. Kim har alltså meritvärde 207,5.

photo-1516321497487-e288fb19713f

Påverka ditt meritpoäng/meritvärde

Har du fler än 16 ämnen kan du påverka ditt meritvärde genom att välja bort ämnen med lägst betyg. Grundämnen matematik, svenska och engelska kan aldrig väljas bort trots att de har lägre betyg än något annat. Ämnen som krävs för en utbildning kan inte heller räknas bort.

Exempel
Om Kim hade haft ytterligare två betyg B från moderna språk och elevens val kan de ersätta de lägsta betygen E och F. B=17,5 poäng. Summan av de 17 bästa betygen är nu (1*20)+(5*17,5)+(4*15)+(5*12,5)+(2*10) = 250. Kims nya meritvärde är nu 250. Om betyget F hade varit i ämnet matematik, svenska eller engelska hade betyget B istället fått bytas ut mot de lägre betygen E-C.

Hos Gymnasium.se kan du få hjälp att räkna ut ditt meritvärde.