Fallskyddsutbildning en nödvändighet

Arbete på hög höjd innebär stora risker. Kanske är det därför som fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Men riskerna går att minimera, och detta till en låg kostnad. En fallskyddsutbildning är då en utmärkt investering.

Vad är en fallskyddsutbildning och för vem?

Innehållet i en kurs varierar och är ofta anpassningsbart för det enskilda företagets behov. Det finns alltifrån grundkurser till påbyggnadskurser för olika tillfällen. Teoretiska moment som på olika sätt ingår är:

  • Fallskyddssystem
  • Användning av förankringspunkter
  • Fallfaktorer och riskanalys
  • Vad säger arbetsmiljölagen?
  • Hur hanterar man en skadad person?

Förutom teoretiska kunskaper får man möjlighet att öva praktiskt på olika moment. Detta kan vara alltifrån att använda en sele och stödlina på rätt sätt till hur glidlås på vajer och skena fungerar och när man behöver använda en falldämparlina.

Arbetsmiljölagen anger att ”betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras”. Likaså ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare har den utbildning som krävs och den utrustning som behövs för att fullgöra arbetet på ett säkert sätt. Detta innebär att de som arbetar på till exempel tak ska skyddas från skada genom fall. Men det innebär även att tredje man ska skyddas från ras vid exempelvis snöskottning på tak. Hur man som arbetstagare löser denna uppgift får man lära sig vid en fallskyddsutbildning. Yrkesgrupper som har nytta av en utbildning i fallskydd är platschefer, snöskottare, plåtslagare, sotare med flera. Alla arbeten som sker på en höjd av 2 meter över marken eller mer omfattas av lagens krav på fallskydd.

Undvik dyra avgifter

Enligt rådande regler har Arbetsmiljöverket möjlighet att utfärda en sanktionsavgift ifall de tvingas stoppa ett arbete som pågår utan korrekt fallskydd. Minsta belopp att betala är 40.000 kr och det högsta är 400.000 kr. Storleken på avgiften beror på hur många sysselsatta det finns på företaget. Det är med andra ord en onödig avgift som kan sätta djupa spår i företagets plånbok.