Vinterdäck – allmän information

Att välja rätt däck utifrån årstid, underlag och bil är av allra största vikt för din egen, dina passagerares och dina medtrafikanters säkerhet. För att leva upp till detta finns det krav på att alla fordon, både tunga och lätta, ska vara utrustade med vinterdäck under perioden 1 december till 31 mars. Detta är den perioden som det generellt råder vinterväglag i landet även om det kan skilja sig markant beroende på hur långt norrut eller söderut som man befinner sig. Det är när det finns frost, snö, snömodd eller is på körbanan som det råder vinterväglag. Eftersom vinterväglag kan råda utanför den kravställda tidsperioden för vinterdäck är man skyldig att växla däck både före och efter dessa datum vid behov.

car-4048220_640

Det finns olika typer av vinterdäck på marknaden och vilka du ska välja styrs utifrån dina körbehov, hur underlaget ser ut där du oftast kör. En del däck lämpar sig till exempel bättre på is och frost medan andra modeller fungerar bättre på snö och i snömodd. Fundera på hur vinterväglaget brukar se ut där du oftast kör.

En typ av vinterdäck är dubbdäck. Denna typ av däck får enbart användas på svenska vägarna mellan 1 oktober – 15 april. Råder det vinterväglag utanför denna tidsperiod behöver man förse bilen med en annan typ av vinterdäck. Dubbdäck är effektivt på snöfritt underlag, där det är vanligare att det är blankis eller frost. En del kommuner har infört förbud mot dubbdäck på vissa gator inom tätorten, något som kan begränsa ens körning.

Nordiska vinterdäck är en egen kategori på marknaden. Detta är däck som är särskilt anpassade för det nordiska klimatet vad gäller temperatur, luftfuktighet och underlag. Denna typ av däck fungerar utomordentligt på snöigt underlag där det trots djup snö kan få ett bra grepp.

Andra varianter är dubbfria vinterdäck, friktionsdäck och så kallade året-runt-däck