Minska risken för sjukskrivning med lyfthjälpmedel

Lyfthjälpmedel avlastar personer som arbetar inom yrken med hög fysisk belastning. Tunga lyft är vanligt förekommande och sker de frekvent kan ett lyfthjälpmedel underlätta och på så sätt minska risken för skador. Med en och samma kropp hela livet är det viktigt att vara rädd om den och underlätta när möjligheten finns. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är bra men arbetstagaren har ett ansvar att påtala eventuella brister. 

Varför du ska använda lyfthjälpmedel

I arbetsmiljölagen finns krav som varje arbetsplats måste uppfylla för att minska risken för belastningsskador. Varje arbetsgivare har därför ett ansvar att göra en riskbedömning ifall de anställda utsätter sig för fara i arbetet och i så fall vidta åtgärder. Det finns många olika lyfthjälpmedel att välja mellan beroende vilken bransch man är i. Med ett hjälpmedel som är anpassat till er bransch ökar detta effektiviteten vilket gör att det i slutändan blir mer kostnadseffektivt. 

Vad du kan använda lyfthjälpmedel till

Det finns lyfthjälpmedel till det mesta och är därför ingen ursäkt till att inte finnas tillgänglig. Manuella lyft över 25 kg rekommenderas inte och bör därför göras med någon form av hjälpmedel. Tyngd är inte den enda anledningen till att använda sig av hjälpmedel. Föremål som kan vara otympliga, svåra att greppa och tidspressen för genomförandet är också en bedömningsgrund om det krävs hjälpmedel. Det finns lyfthjälpmedel till allt från hinkar och livsmedel till dörrar, lådor och motorer. Marknaden är bred och det finns många hjälpmedel anpassat till många olika branscher. Det är dock viktigt att man använder sina hjälpmedel på rätt sätt då de kan skapa andra typer av skador om de används fel. 

När lyfthjälpmedel kan behövas

  • Att använda sig av hjälpmedel kan vara bra vid :
  • Lyft under knähöjd.
  • Lyft över axelhöjd. 
  • Vid föremål över 25 kg. 
  • Otympliga föremål.
  • Tidspress.