Epoxylim – en universalprodukt

Epoxylim är en genialiskt konstruerad limsammansättning som används av de som gillar genialiska uppfinningar. Limmet fungerar genom själva reaktionen på dess komponenter, det vill säga exakt detsamma som åstadkommer hållbarheten hos själva limmet. Vad som är unikt är epoxyharts.

Den unika komponenten är epoxyharts – dvs den som gör det andra lim inte klarar av. Epoxylim är konstruerat av baser som reagerar mot varandra samt härdare som förenar motsatserna, vilket skapar den effekt man strävar efter i ett superlim. Limmets sammansättning skapar en motståndskraft och hållbarhet. Epoxylim är värmebeständigt, fuktbeständigt och friktionsbeständigt för att nämna några av egenskaperna.

Användningsområdet för epoxylim är de som kräver exceptionella egenskaper och kvalitetskrav. Det är avsett specifikt för limning av metall- och kompositstrukturer. Lämpligt för bilkarosser och flygapplikationer. Även lämpligt för konstruktioner med extremt höga krav på komponenter och material. Epoxylim har härdats och kontrollerats genom avancerade processer och prövats genom differentierad härdningsprocess. Limmet är transparent och smälter in oavsett användningsområde.

Epoxylimmet kan även pigmenteras efter önskad kulört. Limmet kan användas för mindre avancerat bruk som; kakel, tegel, prefabricerade betongelement, dekorativa detaljer, inklädningar och förstärkningar. Användningsområdet för epoxylim är obegränsat men rekommenderas för kravfyllda och avancerade projekt men begränsas inte av höga krav. Det kan användas vid mindre avancerat bruk och användningsområden som kan anses som normalbruk. Epoxylim är en universalprodukt. Det limma lister, stålkonstruktioner, trä och betong, termoplaster och skum. Utmärkt vid enklare användningsområden så som reparationer och underhåll.

Epoxylim görs i två olika tappningar; 2-komponents respektive 1-komponentsvariant där värme och uv-ljus tillförs för avancerad härdningsprocess. Värmepåverkan har betydelse för tjockleken på slutresultatet.

Epoxylim kan orsaka allergiska reaktioner och hudåkommor och ska hanteras med försiktighet. Säkerhetsföreskrifter och instruktioner finns på medföljande säkerhetsföreskrift. Användare av epoxylim ska ha läst information och instruktioner noggrant innan arbetet med epoxylim som komponent påbörjats. I de fall instruktioner har följts och användningsområdet är de som avsetts garanteras lyckade resultat.