Skillnaden mellan en advokat och en jurist

Något som de flesta personer brukar fråga sig själv är vilken skillnad det egentligen är mellan en advokat i Göteborg eller en jurist i Göteborg. Därför kommer den här texten att förklara dessa olika typer av yrken och när man vänder sig till vem och i vilka sammanhang för att visa att det är rätt så stora skillnader mellan yrkena.

I mångt och mycket säger man att en jurist analyserar samt löser de juridiska problem som har skett i olika situationer. Utöver detta tolkar man också lagar samt andra författningar, rättsavgöranden, lagförarbeten samt avtal. Därför ser man till som jurist att både läsa in, samla in samt bearbeta allt juridiskt material som finns i förordningar, avtal samt lagtexter. Det gör man för att man ska kunna hitta rättsregler och kunna göra det mer tillämpbart på de problem som man vill lösa i olika fall.

Med detta sagt kan en jurist också arbeta som advokat i Göteborg, då alla advokater i grund och botten är jurister. Dock är inte alla jurister, så kallade advokater. För att kunna bli advokat i Göteborg krävs yrkeslivserfarenhet och att juristen i sig arbetar fristående. När man väl är exempelvis Advokat i Göteborg ger man rådgivning i juridiska tjänster och ser därmed också till att biträda en klient inför en myndighet eller domstol. Därför är det viktigt att hålla allt detta isär, då en jurist enbart kan hjälpa dig att ta reda på information som kan göra att du strider mot något, medan det inte är förrän du har fått kontakt med advokat som kan leda dig hela vägen till domstolen och som i sin tur kan leda till att du verkligen vinner i någon diskussion som har pågått länge mellan dig och en annan part eller flera parter.

Har du frågor om skillnaden så kontakta en advokat för mer information.

Advokat-goteborg