AN kopplingar i all ära!

Vad är AN kopplingar för något?
För att prata om dessa omtalade AN kopplingar kan man säga att det är rätt svårt att hitta den här kopplingen, och var någonstans den ska monteras. Därav behöver huven på ens egen bil öppnas för att lista ut detta. AN kopplingar som finns i en bil, är nämligen en koppling som är en kraftigare koppling än vad en enkel slangklämma brukar vara. Dessa AN kopplingar som beskrivs här brukar användas till olika högflödessystem som passar in till bränsle-, vatten- och oljesystem.

Vad används AN kopplingar till?
Dessa specifika kopplingar brukar används framförallt till fördel på de bilar som idag är trimmade. När det kommer till drifting, dragracing och andra olika diverse motorsporter så är det idag faktiskt helt förbjudet för alla tävlande inom dessa sporter att använda slangklämmor i ens egna system. Därav är den stora anledningen till varför det är så många som istället använder sig av AN kopplingar i sina fordon för vissa sporter.
Det är också viktigt att poängtera att dessa kopplingar används mer eller mindre till bara tävlingsbilar, men det fungerar felfritt att använda dessa kopplingar till även vanliga busbilar samt gatbilar. Men det är då viktigt att tänka på att höja flödet i mångas bränslesystem när väl motorns effekt ökar.

hosepipe-362175_640

Skillnad mellan slangklämmor och AN kopplingar?
När man ser på den skillnaden som finns mellan slangklämmorna och kopplingarna så kan man rätt lätt konstatera att AN-kopplingar är väldigt gängade. Med detta sagt kan man säga att dessa skruvas på den slangen som är motsvarade, vilket innebär i praktiken att det inte lossnar när väl trycket blir för högt i ens fordon.

Vilka bränsletyper används det till och förkortningen på AN
När det kommer till kopplingarna så kan de användas på flera olika typer av bränslen som finns, så som diesel, bensin och etanol/metanol. Det går också bra att använda det i olje- och vattensystem som finns. Just AN som står framför kopplingar, står för Army Navy.